Theatergroep Hens
Nieuw:

 MICHAL 

In 2019 is HENS begonnen met de voorbereiding voor MICHAL. Geïnspireerd door 'De Bruidsprijs' van de Duitse auteur Grete Weil is een start gemaakt met het script van deze nieuwe voorstelling. Vooral in de lock down van 2020 is via ontelbare beeldbel-contacten gesproken, gebrainstormd, gezocht en geschreven. In 2021 is dit proces afgerond en hebben we de voorstelling ingestudeerd. Opnieuw ontelbare repetities en overige meetings, nodig bij de voorbereiding.
 
Op 21 en 22 januari 2022 zou MICHAL in premiere gaan. In de Dommerholtzaal van Odeon, Zwolse theaters. De oude vertrouwde plek waar ook onze vorige voorstellingen zijn gestart. Helaas wordt dit uitgesteld, datum volgen snel! 

MICHAL is gebaseerd op een vertelling in 'Samuel', een boek in de Bijbel. Graag nemen we je mee langs de personages, geven we je een synopsis van deze Bijbelvertelling en vertellen we iets over enkele kunstuitingen die in de voorstelling voorbij komen. 


                 

 SYNOPSIS VAN HET BIJBELVERHAAL 

Saul voerde oorlog met omringende vijanden, bijgestaan door zijn zoon Jonathan. Maar Saul, gedreven door eigenbelang, verbrak de regels die God hem stelde en verloor de aanspraak op het koningschap.

 

In een slepende strijd tussen de Israëlieten en de vijandige Filistijnen ontstond een patstelling; de Filistijnen stelden een tweekamp voor en leverden daarvoor hun reusachtige strijder Goliath. Geen Israëliet durfde, behalve David. Hij overwon en verwierf het recht op de toegezegde beloning: de hand van Sauls dochter. David werd na zijn overwinning zeer geliefd bij het volk, wat veel jaloezie en woede gaf bij Saul.

 

Er groeide een innige vriendschap tussen David en Jonathan. David, inmiddels legeraanvoerder, werd geregeld door Saul opgeroepen om zijn kwade buien te kalmeren met harpspel. David deed aanspraak op Sauls dochter Michal, maar de getergde Saul wilde een bruidsschat: 100 Filistijnse voorhuiden. Dit in de verwachting dat David in die strijd zou omkomen. Maar David overwon en leverde het dubbele. Saul gaf zijn dochter maar behield diepe haat naar David, waardoor David moest vluchten. Michal hielp hem ontsnappen, met een list en via haar raam.

 

Na lang tevergeefs wachten op David, werd Michal uiteindelijk door haar vader weggegeven aan Palti, een eenvoudige boer. Saul en Jonathan kwamen beiden om in een strijd tegen de Filistijnen. Direct nadat David het koningschap had overgenomen, haalde hij Michal naar zijn paleis, tot diep verdriet van Palti. Michal woonde nu met de vele andere vrouwen en hun kinderen in Davids paleis.

 

Toen David op een dag de Ark van het Verbond (een heilige draagbare kist) binnenhaalde in Jeruzalem, danste hij halfnaakt tussen de feestvierende menigte. Michal bekeek met minachting het schouwspel vanuit haar raam en sprak openlijk schande van Davids gedrag.

 

David, die geregeld op oorlogspad was, bleef vaker thuis, waar hij op een dag Batseba zag, badend op haar dakterras. Hij werd verliefd op haar en liet haar man omkomen in de strijd. Ook verwekte hij een kind bij haar. Tot woede van God, die zijn straf via Samuel bekend maakte: het kind moest sterven, tot diep verdriet van David.

 

Michal sleet haar dagen in het paleis. Waarschijnlijk zonder veel contact met David. De Bijbel vermeldt dit echter niet.

 KUNSTUITINGEN IN DE VOORSTELLING 

 Samuel 

Profeet in een lange traditie van profeten in het land. Heeft op verzoek van het volk Saul gezalfd en later David.

 Palti 

Nadat David was gevlucht en wegbleef, bleef Michal alleen achter. Ze werd door Saul weggegeven aan Palti,

 Batseba 

De vrouw van legeraanvoerder Uria. Door een list bracht David Uria om zodat hij haar kon huwen. Samen kregen ze een zoon die stierf uit straf van God.

 Saul 

Eerste koning van Israël, gezalfd door de profeet Samuel nadat het volk aandrong op een koning voor het land. Na enkele missers raakte hij uit de gunst en werd belaagd door buien van krankzinnigheid.

 David 

Schaapsherder, maar kreeg de belofte koning te worden nadat hij Goliath versloeg. Moest (met hulp van Michal) vluchten voor Saul die uit jaloezie hem wilde ombrengen. Huwde daarna meerdere vrouwen. Werd na Saul koning van Israël. 

 Michal 

Jongste dochter van koning Saul, eerste vrouw van David en later ook vrouw van Palti. De enige vrouw in de bijbel waarover wordt geschreven dat ze haar man (David) liefheeft.

 Jonathan 

Oudste zoon van koning Saul, oudste broer van Michal. Dapper en gedurfd legeraanvoerder en innige vriend van David, die zei niemand meer lief te hebben dan Jonathan.

david_edited.jpg

DAVID

De ruim vijf meter hoge David van Michelangelo (rond 1503) is een van de bekendste beeldhouwwerken in de kunstgeschiedenis. Het monumentale standbeeld ontstond ten tijde van de hoog renaissance in Florence waar het zich nu ook bevindt. 

dada_lhooq_lg_edited.jpg

DADA

Dadaïsten ageerden tegen heersende meningen in de kunst en literatuur. Zij beschouwden die als culturele kenmerken van een samenleving die bestaat uit hebzucht en materialisme. Normale, alledaagse, al dan niet bewerkte voorwerpen werden tot kunstwerk verklaard. 

pieta.jpg

PIETA

Het woord piëta betekent in het Italiaans medelijden of liefdevolle eerbied. In de kunstgeschiedenis staat het woord voor uitbeeldingen van de overleden Christus, vergezeld door Maria of engelen. De Pietà van Michelangelo (1498, te zien in Rome) is één van de bekendste. 

cupido_edited_edited.jpg

CUPIDO

Cupido is in de Romeinse mythologie de god van de liefde. Hij wordt meestal afgebeeld als een naakt, mollig engeltje of cherubijntje met vleugeltjes en pijl-en-boog. Hij schiet magische pijlen in harten van mensen en goden om deze verliefd te laten worden.